Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Σύμβουλοι

  • ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • ΚΟΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  • ΤΣΕΜΠΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ