Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Σχεδιασμός εκδηλώσεων
 2. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού».
 3.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εποπτικού-εκπαιδευτικού υλικού.
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης με αφορμή το project η Formula 1 στα σχολεία.
 5. Αίτημα παραχώρησης αίθουσας για την στέγαση των γραφείων του συλλόγου Σαρακατσαναίων Πελοποννήσου «Οι Τσελιγκάδες».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 13.45΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι 2016
 2. Αντικατάσταση μέλους από την επιτροπή παραλαβή προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2016 (άρθρο 67&1 και 28/80)
 3. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»
 4. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
 5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων»
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης Η/Υ Φωτοτυπικών και fax cd –dvd»
 7. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τοπικά συγκροτήματα στο Ξυλόκαστρο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-προμήθεια ηλεκτροδίων για ΚΑΠΗ Δερβενίου
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και σκευών
 3. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
 4. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
 5. Ψήφιση πίστωσης για Τεχνική Υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του ΝΠΔΔ
 6. Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό «Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού»
 7. Προγραμματισμός αποκριάτικης εκδήλωσης στον Παιδικό Σταθμό Ξυλοκάστρου
 8. Προγραμματισμός Καρναβαλικών Εκδηλώσεων
 9. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
 10. Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «Όταν σβήνουν τα φώτα» από την θεατρική ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ
 11. Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «Υπεράνω πάσης ....απιστίας» με το θεατρικό εργαστήρι Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 12. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Ψήφιση πιστώσεων οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών
 3. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
 4. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης από το Δήμο
 5. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης Εκδηλώσεων ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας
 6. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)-ανελκυστήρας στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου
 7. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο ΝΠΔΔ για το έτος 2016
 9. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1. Εκδηλώσεις ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 2. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1.  Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 2. Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28
 3. Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46
 4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2016 (άρθρο 67&1 και 28/80)
 5. Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών.
 6. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία» οικ. Έτους 2016
 7. Ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2015
 2. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές λογιστών για έλεγχο ισολογισμού 2015
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εποπτικού-εκπαιδευτικού υλικού
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
 6. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης
 7. Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση του οΟλοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκαστρου-Ευρωστίνης <<Ηλίας Κατσούλης>> για το οικονομικό έτος 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 14.15 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεων (προμήθεια μηχανήματος ηλεκτροθεραπείας)
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια παιχνιδιών
 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης Η/Υ
 6. Προγραμματισμός αθλητικής εκδήλωσης «Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος» στο Ξυλόκαστρο
 7. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης» στο Δερβένι
 8. Καθορισμός ειδικότητας ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση σύμβασης μίσθωσης έργου από ιδίους πόρους (αίτημα 2015)
 9. Υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο (αίτημα 2015)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ   3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     2015   και ώρα 14.15 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα :

1.    Κατάρτιση σχεδίου  προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 6

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.