Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις 30 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 2. Συζήτηση σε αίτημα της Τ.Κ.Συκέας με θέμα: Περί αγωγού (Α1) ομβρίων υδάτων της ΕΡΓΟΣΕ
 3. Περί αιτήματος κ.Ματσούκα Σοφίας για τοποθέτηση προστατευτικών στύλων έμπροσθεν της οικίας της στην οδό Αντιπτεράρχου Βλ.Δέδε 12 στο Ξυλόκαστρο.
 4. Κλάδεμα ευκαλύπτων επί της ΠΕΟ στη Τοπική Κοινότητα Μελισσίου.

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 10 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Ρύπανση σε δημόσιο δρόμο από φρεάτιο στη Ζάχολη
 2. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
 3. Περί τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων για παραβάσεις ορίου ταχύτητας που ελέγχονται με τεχνικά- ηλεκτρονικά μέσα επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών.
 4. Έκδοση θέση PARKING AMEA στην οδό Αντιπτεράρχου      Βλασίου Δέδε 7 στο Ξυλόκαστρο.
 5. Περί δημοσιοποίησης φακέλου τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Πατρών, τμήμα από ΧΘ 0+000 έως 47+600»Νομού Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου - δανειοθαλάμου στη θέση ΧΟΝΔΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Καμαρίου Δήμου Ξυλοκάστρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,   στις 17 Ioυνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων
 2. Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Θαλερού
 3. Ενημέρωση για μεταφορά οργάνων παιδικής χαράς της ΤΚ Λυκοποριάς λόγω διάβρωσης του περιβάλλοντα χώρου από τη παραλία.
 4. Περί δημοσιοποίησης φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά τον Οδικό Άξονα Κόρινθος-Πάτρα, αναβάθμιση της υφισταμένης οδού σε αυτοκινητόδρομο, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 1.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στις 25 Μαίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Εισήγηση επί της ένστασης των Γεωργίου Β. Σακελλαρίου,Νικολάου Β.Σακελλαρίου, Θεώνης συζ.Ευγενίου Μακρή για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ Ο.Τ.5 και Ο.Τ.6 πόλεως Ξυλοκάστρου.
 2. Αίτημα κ.Κων/νου Γιαννακούλια για οριοθέτηση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας εντός της πλατείας του οικισμού Συκιάς της τοπικής κοινότητας Συκέας.
 3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Τ.Κ.Λυκοποριάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 18 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 10 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 20 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις 21 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη περιοχή του Πύργου για την κατασκευή της νέας κάτω διάβασης Κ238 στα πλαίσια της κατασκευής της Ν.Ε.Ο .
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη περιοχή του Στομίου για τον αποκλεισμό  της υφιστάμενης κάτω διάβασης  στα πλαίσια της κατασκευής της Ν.Ε.Ο
 3. Έγκριση μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ , ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ & ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 17 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο    Ο.Τ.79
 2. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο    Ο.Τ.35 .
 3. Έγκριση απαγόρευσης ανάρτησης διαφημιστικών πανό στην πόλη του Ξυλοκάστρου
 4. Περί κοπής βραχυχίτωνων δέντρων στα πεζοδρόμια της οδού Π.Τσαλδάρη στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 5. Προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΥΕ στη Τ.Κ. Δενδρού της κ. Δήμητρας Δουβίκα.
 6. Προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΥΕ στη Τ.Κ. Ρεθίου της κ. Ελένης Μενούνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 6

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης