Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 29η -07-13 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ κ. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΣΤΗ Τ.Κ. Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 05η -07-13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΥΠΑ ΜΙΧΑΗΛ.
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ’ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΨΩΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 25η -06-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «Κομμωτήριο» της Κων/νας Κατσούλη στην Τ.Κ. Λυκοποριάς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

   Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 31-05-13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 65/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 21-05-13  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ Κ’ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΚΙΝΤΖΗ  ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 29-04-13 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Κ' ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 27-03-13 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησης της αριθ.105/2001 απόφασης του Δ.Σ. Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Στομίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησης της αριθ.281/2003 απόφασης του Δ.Σ. Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Άνω Πεταλούς του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης την 19-03-13 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

 1. Ανάκληση (λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της) της αριθ.06/2012 Απόφασης περί Προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στην Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 2. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας) – Σνακ μπαρ- οβελιστήριο του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη Τ.Κ. Λυκοποριάς του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 01-03-13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

 1. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας)- ( Εστιατόριο – ψητοπωλείο)» του Ζαχαρία Σπανουδάκη στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 2. Ανάκληση (λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας) της αριθ.45/2012 Απόφασης περί Προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας της εταιρείας «Ζ. Σπανουδάκης – Μ. Οικονόμου εκμετάλλευση εστιατορίων Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Μ.Σ. Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 3. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και ως επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου της Καραμπάση Γεωργίας στη Τ.Κ. Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 04-02-13  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέμα:   

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο  της  ετήσιας  έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012    
 2. Ανάκληση της αριθ. 62/2011 Προέγκρισης ΚΥΕ « Αναψυκτήριο – οβελιστήριο για περαστικούς και όρθιους του Ισαάκ Μαυρόπουλου στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 3. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης  πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας) του Ισαάκ Μαυρόπουλου στη Τ.Κ. Μ.Σ.Τρικάλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 5 από 6

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.