Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για μισθώματα κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί νομικών ενεργειών για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση άγονης δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ε.Δ. για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Ορισμός δικηγόρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για λοιπές παροχές σε είδος και έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2018

Συνεδριάσεις 2018

 • Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη διακήρυξης διαγωνισμού έργου «Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικού τουριστικού λιμένα Ξυλοκάστρου (μαρίνας Ξυλοκάστρου) και αγκυροβολίου μικρών σκαφών Δερβενίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης