Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2014.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
 6. Ορισμός δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 6. Ρύθμιση οφειλής κ. Χρήστου Μυλωνόπουλου.
 7. Ρύθμιση οφειλής κ. Βάγια Δούρου.
 8. Ψήφιση πίστωσης μετά από τροποποίηση προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 16/9/2013).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων – φακέλων & σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών Η/Υ – fax, cd & dvd.
 3. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί συμβιβασμού επί αγωγής Ε. Ανδρικόπουλου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων καθαριότητας.
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην καθαριότητας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 9 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ).
 2. Έγκριση πρακτικών 2ης άγονης δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 5 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 2. Ρύθμιση οφειλής Μ. Γκούμας – Κ. Γκούμας Ο.Ε.
 3. Ρύθμιση οφειλής Ε. Τριανταφύλλου.
 4. Ορισμός δικηγόρου.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στα Μερτικέϊκα Ξυλοκάστρου.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για ΔΕΔΔΗΕ Ζεμενό.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Εισήγηση για κατάρτιση ΟΠΔ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης).
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου- εντύπων – φακέλων και σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης Η/Υ, fax, CD & DVD Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)».
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση στύλου στην Δ.Κ. Ξυλ/στρου.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση Φ.Σ. στην Τ.Κ. Ρεθίου.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών μηχ/των μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για τη φιλοξενία, συντήρηση και επίβλεψη της ιστοσελίδας του Δήμου.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αδειών χρήσης Microsoft.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 8 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ».
 2. Εισήγηση για τροποποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων – χρήσης ΜΕ
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων – χρήσης ΜΕ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
 4. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 5. Λήψη απόφασης επί ένστασης ένωσης εταιρειών PRINTEC A.E. – VIDAVO A.E. στο διαγωνισμό «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου».
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη λήψη αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων από τη Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΩΔΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 10. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 12. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση συνταξιούχων.
 14. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
 15. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Γ. Ροδόπουλο.
 16. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Γ. Καμπάνη.
 17. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 18. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 19. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 20. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ.
 21. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (από το προσωπικό του Δήμου).
 22. Ψήφιση πίστωσης για τη συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
 23. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ MICROSOFT.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

 1. Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:
 2. Λήψη απόφασης επί ένστασης στο έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο διαγωνισμό της Προμήθειας κάδων απορριμμάτων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 8. Ορισμός δικηγόρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 12

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης