Έτος 2013 Αρχείο

Έτος 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΚ1Θ-ΑΣΗ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ΄΄ Προμήθεια τροφίμων΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΡΤΟΚ1Θ-ΩΒ2

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΚ1Θ-ΔΓΛ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 102-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΚ1Θ-ΩΗ6

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 103-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ1Θ-ΚΘ2

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 104-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ1Θ-Ξ5Μ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Ξ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 105-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ1Θ-ΜΕΔ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 106-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ1Θ-ΕΞΝ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 108-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΚ1Θ-ΤΘ8

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 109-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ1Θ-ΨΛΕ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΚ1Θ-Σ3Κ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 110-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΚ1Θ-4ΘΚ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΟΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ» (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑ) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 111-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΚ1Θ-Χ6Ι

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΥΛΟΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 112-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΚ1Θ-Α01

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ1Θ-Ι77

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.