Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 21/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο: “COSI” στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Αδαμοπούλου 1 ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΙΝΗΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο το Φούγια Ευθύμιο του Γεωργίου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 22/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” στην οδό Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 24/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα κ. Παναγουλόπουλου Αναστασίου για διάνοιξη τμήματος δρόμου του σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο ΟΤ 133.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 25/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα κ. Παναγουλόπουλου Αναστασίου για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 133 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 30/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) με διακριτικό τίτλο «S.F» που βρίσκεται στην
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 31/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ:” Αίτημα κατοίκου για χορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στη οδό Αντωνοπούλου 4 στο Ξυλόκαστρο”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 32/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: Προτάσεις κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 33/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: Περί αναπροσαρμογής ή μη ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 34/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ:” Συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα – ανακύκλωση της πόλης Ξυλοκάστρου”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 35/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης περί έγκριση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 37/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ. Μαυραγάννη Γεωργίου του Κων/νου για έγκριση σήμανσης εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης της εισόδου parking της οικίας του στην οδό Ασπασίας Κρινάκου 27 και πλατεία Αγίου Μακαρίου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 40/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Περί έκδοσης άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας του κ. Κραββαρίτη Γεωργίου για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν από την οικία του Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Περί έκδοσης άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας του κ. Κραββαρίτη Γεωργίου για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν από την οικία του Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 41/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχάλη για παράταση μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος “ROYBERA” στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο: “ΒΑΝΙΛΙΑ” στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Σπ. Παπαγεωργίου αρ. 27 στο Ξυλόκαστρο ιδιοκτησίας της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.