Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 12/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: : Έκφραση γνώμης για αίτημα του κ.Μιχάλη Ταλέλη πρόσληψης συνεταίρου στο δημοτικό κατάστημα «ΡΟΥΒΕΡΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για ονοματοδοσία οδού που βρίσκεται στα Μερκέικα του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Παραδοσιακό) »,με διακριτικό «SΑΝΤΕ» του κ. Κων/νου Καρτερούλη του Λεων. που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Αδαμοπούλου 9 (Πλατεία Αγ.Βλασίου) του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κ. Αριστείδη Λευθεριώτη του Ιωαν. που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Π.Τσαλδάρη (Πλατεία Ηρώου) του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» με ==== διακριτικό τίτλο «Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ» της κ. Ελένης Γεώργα του Ιωάννη, που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Πατρών & Ηρακλέους 7 του Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης της άδειας Μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο «THE GRAND HALL CAFÉ» της εταιρείας «ΚΑΒΕΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε» που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν.Ξυλ/στρου στη δ/νση Κ.Κα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 4/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ” του κ.Μιχαήλ Ρέππα του Γεωργίου που βρίσκεται στη Δημ.Κοινότητα Ξυλοκάστρου στην οδό Ι.Ιωάννου 64
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2012 ΑΔΑ: Β496ΩΞΠ-2Μ7

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 30/04/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Μαϊου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» της εταιρείας Ε.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2012 ΑΔΑ: Β498ΩΞΠ-06Σ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 25/05/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Μαϊου 2012
 • Θέμα: 1. : Ανάκληση της υπ΄αριθμ.19/2012 προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» και χορήγηση νέας προέγκρισης ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ »της εταιρείας Ε.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που βρίσκεται στη Δημ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2012 ΑΔΑ: Β414ΩΞΠ-3ΘΨ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «Camelot» της κ.Kristine Miller του Edgar, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Σπ.Παπαγεωργίου 27 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2012 ΑΔΑ: Β414ΩΞΠ-ΩΜΦ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ»,με διακριτικό τίτλο «Beer Revolution» του κ. Βλασίου Κακριδή του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π.Τσαλδάρη 79 του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά Λαικής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 26/06/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Χωροθέτηση αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΑΦ9

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της κ. Δρόσου Μαρίας του Μιχαήλ, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου, στη διεύθυνση Ι. Ιωάννου 195 του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΠΟΛ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» της κ. Φιαμέγκου Μαρίας του Βασιλείου , που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 35 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.