Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 27/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Περί αιτήματος δημοτών και καταστημάτων για αλλαγή χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2012 ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΞΠ-ΘΩ3

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ),με διακριτικό τίτλο «ΚΑΘ΄ΟΔΟΝ» της εταιρείας «ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σωτήριο Κοντοστάθη του Ελευθερίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοι
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2012 ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΞΠ-ΝΨΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: 2. Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» της εταιρείας Ε.Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου που βρίσκεται,στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/ν
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: Πρόταση μίσθωσης χώρου για parking οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: Νέα πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλ/στρου .
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 33/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞΠ-ΜΛΒ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «INTRO ART CAFE» του κ. Ζαφειρόπουλου Γεωργίου του Ηλία που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Αδαμοπούλου 5, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞΠ-ΩΒΓ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για ένα (1) έτος (2012) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «CHEVALIER» της εταιρείας «STIRIXIS Ε.Π.Ε» με νόμιμη εκπρόσωπο την κ.ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΗ του Γεωργίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρο
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 35/2012 ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞΠ-ΧΨΣ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για ένα (1) έτος (2012) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «DALI» της κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ του Βλασίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στη δ/νση Σπ.Παπαγεωργίου 29Α, του Δήμου Ξυλ/
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Προτάσεις κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος 2013 Δημοτικής Κοινότητας Ξυλ/στρου

Αριθμός Απόφασης 37/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Πρόταση για αναπροσαρμογή ή μη των τελών, φόρων, δικαιωμάτων κλπ για το έτος 2013.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: συζήτηση και απόφαση για ψήφισμα για τη διατήρηση του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου στη πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς

Αριθμός Απόφασης 40/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΨΓΞ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Κρεοπωλείο του κ. Κλουτσινιώτη Αντωνίου του Δημητρίου, στην διεύθυνση Ι. Ιωάννου 155, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΑΨ3

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της κ. Κουκουμέλη Αναστασίας του Κων/νου στη διεύθυνση Λ.Φραντζή & Βαγενά, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.