Συνεδρίαση 16/07/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.9/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.47/12-07-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά οι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                1. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       
2.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          2. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ       
3.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ              (οι οποίοι δεν προσήλθαν  αν και νόμιμα Eκλήθησαν)                               

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 25/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΑΦ9

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της κ. Δρόσου Μαρίας του Μιχαήλ, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου, στη διεύθυνση Ι. Ιωάννου 195 του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΠΟΛ

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» της κ. Φιαμέγκου Μαρίας του Βασιλείου , που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 35 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2012

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Περί αιτήματος δημοτών και καταστημάτων για αλλαγή χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2012

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.