Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 01/2014 ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΠ-ΖΨΚ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Ανανέωση άδειας μουσικής για το έτος 2014 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «CAFÉ NOUVEAU» της κ. Ελένης Μαλανδρινού του Δημητρίου που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Σπ.Παπαγεωργίου 27, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 02/2014 ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΠ-ΘΒΥ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Ανανέωση άδειας μουσικής για το έτος 2014 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «DALI» της κ. Χριστίνας Αναστασίας Αλογογιάννη του Βλασίου του βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Σπ.Παπαγεωργίου 29Α, του Δήμου Ξυλ/
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 03/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 04/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση ΚΕΠ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 05/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί πρόσληψης συνεταίρου και σύστασης εταιρείας από το μισθωτή του δημοτικού καταστήματος στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 06/2014 ΑΔΑ: ΒΙΟ4ΩΞΠ-ΥΙ3

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) και β) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 07/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΞΠ-Ω37

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) του κ. Γεωργιάδη Παναγιώτη του Δημητρίου που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην οδό Π.Τσαλδάρη 37, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 08/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης αναψυχής:«ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» του Κ.Καρόπουλου Αθανασίου του Σωτηρίου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,περιοχή «Σύθα»-Μαρίνα Ξυλοκάστρου,στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου,του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 09/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014
 • Θέμα: Περί μεταφοράς απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο Χ.Υ.Τ.Α Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2014 ΑΔΑ: ΩΤΧΔΩΞΠ-9ΤΖ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ του καταστήματος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ Κ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2014 ΑΔΑ: ΩΞΛΒΩΞΠ-42Τ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ του καταστήματος: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΡΟΥΒΕΡΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΛΕΛΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2014 ΑΔΑ: 7ΗΤ4ΩΞΠ-ΔΓΘ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] για ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ του καταστήματος:ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΛΟΥΛΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ με διακριτικό τίτλο: «Γλυκειά Γωνιά» ιδιοκτησίας της κ. Μαριάννας Πατούρα του Κων/νο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2014 ΑΔΑ: 7ΠΚΜΩΞΠ-ΦΒΕ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ , με διακριτικό τίτλο «COFFE ISLAND» ιδιοκτησίας του κ. Αναστασίου Γεωργόπουλου του Βλασίου πο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Ι.Ιωάννου και έως και την αρχή της χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ (προς νότια).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακή ρύθμιση, προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης της κάτω διάβασης Κ217 στο Ξυλόκαστρο.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.