Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 13 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 10/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: «Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «Libro» δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & Π.ΚΡΟΚΙΔΑ ιδιοκτησίας του κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΠΑΤΟΥ του Αργυρίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 11/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «BEER EVOLUTION» δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 79 ιδιοκτησίας του κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 12/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «Genesys” Σπ. Παπαγεωργίου 27 της δημοτικής Κοινότητας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ιδιοκτησίας της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΕΝΤΑ του Δημητρίου»

Αριθμός Απόφασης 13/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «Εισήγηση για Τοπική Κανονιστική Απόφαση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 14/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &Ποτών: «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ» στον Οικισμό «ΜΕΡΤΙΚΕΙΚΩΝ» της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 15/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &Ποτών: «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην οδό Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ 139 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΨΑΡΡΟΥ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 16/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &Ποτών: «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΛΟΥΤΣΙΝ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 17/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 18/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα κ. Γιαννόπουλου Δημητρίου για ονοματοδοσία της νότιας παρόδου της οδού Τσαλδάρη που βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 90 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 18/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ. Γιαννόπουλου Δημητρίου για ονοματοδοσία της νότιας παρόδου της οδού Τσαλδάρη που βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 90 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 19/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «1η Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ» στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου ΣΠ. Παπαγεωργίου 29Α ιδιοκτησίας του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 2/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα Ανδρέα και Χριστίνας Φιαμέγκου για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης (Parking) έμπροσθεν της κατοικίας τους στην οδό Κ. Καραμανλή 15 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 20/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Μεταφορά κάδων από την οδό Πετρίδη Π. Τσαλδάρη 58 στο Ξυλόκαστρο.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 21/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο: “COSI” στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Αδαμοπούλου 1 ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΙΝΗΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο το Φούγια Ευθύμιο του Γεωργίου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.