Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 62/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα κ.Αμπάλοβ Γεωργίου για τοποθέτηση φωτεινού σταυρού επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών στη Τοπική Κοινότητα Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 04.04.17
 • Θέμα: «Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 63/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 30.03.18
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 64/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «ΑΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Διαγραφή οφειλής από λανθασμένη χρέωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Aίτημα επιτηδευματιών Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση αριθμ. 180/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης- Αναψυχής- Επιμόρφωσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 19.04.17
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 66/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 28.03.18
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα της κοινοπραξίας ΟΛΥΜΠΙΑ για παραχώρηση χρήσης του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών για εγκατάσταση εργοταξίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 30.03.17
 • Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 67/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της ΤΕΡΝΑ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα στη Λυκοποριά
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 68/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα κ.Καραμάνου Βλασίου για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης