Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 73/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 05.05.17
 • Θέμα: Λήψη ενιαίας τοπικής κανονιστικής απόφασης για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: OΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 02.04.18
 • Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 10.04.18
 • Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 74/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ Πανταζοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ευρωστίνης (ΠΑΠΟΚΕΔΕ) και τροποποίηση της συστατικής πράξης.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (άρθρο 103 παρ 4 ν. 3852/2010
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 26.04.17
 • Θέμα: Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. λόγω παραιτήσεων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 75/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 29.03.18
 • Θέμα: Έγκριση αρ 19/2018 απόφαση νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 22.05.17
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με διακριτικό τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, Ορισμός εκπροσώπων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 29.03.18
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Σύσταση νέας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης που προκύπτει από τη συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 3/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 77/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 02.04.18
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Σύσταση νέας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης που προκύπτει από τη συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης