Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 26/1/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1067 και ημερομηνία 21-1-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6)Κολοτούρος Λάμπρος 7) Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10) Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος , 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Αλογογιάννη Πηνελόπη 26) Ζάρρος Ανδρέας .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσιος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 051/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.04.13
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων, κλπ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2013

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.04.13
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων, κλπ.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.05.11
 • Θέμα: Ορισμός Επιτροπής για διερεύνηση και ενημέρωση για τις ρυθμίσεις των όρων δόμησης σε περιοχές NATURA
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα-Ανάκληση της αρ 8/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.05.11
 • Θέμα: Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συναλλαγές του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.05.11
 • Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων για πραγματοποίηση λογαριασμών του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.05.11
 • Θέμα: Έγκριση Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης 18/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμών 2010 Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμών 2010 Σχολικών Επιτροπών Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δημοτικής Φιλαρμονικής Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.