Συνεδρίαση 6/04/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 6/4/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 55174 και ημερομηνία 2-4-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6)Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Γκιόκας Γεώργιος 9) Μπρακούλιας Θεοφάνης 10) Ρέστας Σπυρίδων 11) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 12) Λογοθέτης Διονύσιος 13) Λύρας Χρήστος 14) Κούκιος Κων/νος 15) Νάτσιος Αντώνιος16)Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Καλύβας Παναγιώτης, 20) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 21) Γιαννοπούλου Ιωάννα 22)  Ζάρρος Ανδρέας 23) Ψαράκης Παναγιώτης  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1) Νιάρος Ηλίας ,2)Αλογογιάννη Πηνελόπη , 3) Αλογογιάννης Βλάσιος 4) Γκιολής Αναστάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζάρρος Ανδρέας έχει αποχωρήσει από την συνεδρίαση.

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 074/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση κατασκευής κινητών διαχωριστικών ενιαίας μορφής στα πλαίσια της ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου της πόλης του Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 075/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση διόρθωσης διαφορών απογραφής των τέως Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 076/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Λυκοποριάς- διενέργεια αναπλειστηριασμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 077/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 078/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 079/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ειδικό Δημοτικό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Πόρων και περιστολής μη αναγκαίων δαπανών (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 080/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χάραξης νέας πολιτικής στα Δημοπρατούμενα Έργα-Προμήθειες του Δήμου (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 082/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Προγραμματισμού και επιτάχυνσης αποκατάστασης επειγόντων έργω και παρεμβάσεων α) για την προστασία των ακτών & β) συντηρήσεις – επιδιορθώσεις επαρχιακού δημοτικού οδικού δικτύου καθώς και Αγροτικής Οδοποιϊας (αίτημα μείζον
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 083/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: <>.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 087/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα της κ.Μπαζίνη Ειρήνης για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στη τοπική Κοινότητα Καρυάς (οικισμός Καρυώτικων)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 088/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Ορισμός Δημάρχου με αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχαήλ για αντικατάσταση συνεταίρου στο δημοτικό κατάστημα «ΡΟΥΒΕΡΑ» στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: <<Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου >>.
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.