Συνεδριάσεις 2018 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 10 ΑΔΑ: 6ΣΛ8ΩΞΠ-ΘΔΑ

Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 16.02.18
 • Θέμα: «Εναρμόνιση κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών με τις διατάξεις του ν. 4497/17»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.02.18
 • Θέμα: Καθορισμός ημερομηνίας κλήρωσης δικαιούχων πωλητών εμποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου Βλασίου – Oρισμός χώρου εμποροπανήγυρης και συγκρότηση επιτροπής,».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.18
 • Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2017

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.18
 • Θέμα: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2018 ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΩΥΩΚΩΞΠ-Ξ91

Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 09.02.18
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2017

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.02.18
 • Θέμα: Αίτημα Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκοποριάς για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Λυκοποριάς για την στέγαση των γραφείων του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.02.18
 • Θέμα: Περί ονομασίας δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2017

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.02.18
 • Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 121/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης αίθουσα κτιρίου της τοπικής κοινότητας Γελινιατίκων στο νομικό πρόσωπο ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ για τη στέγαση των θεατρικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.01.18
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ.136/2017 απόφασης του Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.18
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 151/2017 απόφαση νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2017

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.18
 • Θέμα: Έγκριση αρ 155/2017 απόφαση νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.18
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 133/2017 απόφαση νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.18
 • Θέμα: Αίτημα κ. Παλαιολογοπούλου Βασιλικής για αντικατάστασή της από μέλος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.02.18
 • Θέμα: Oρισμός μέλους για τη συμμετοχή σε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ»της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2018

Συνεδριάσεις 2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.02.18
 • Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ Τ.Κ.ΠΙΤΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης