Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 9/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Αίτημα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια στο κατάστημα ΥΕ του Ιωάννη Γκολφινόπουλου στη ΤΚ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εξυπηρέτηση των εργασιών αποκλεισμού της άνω διάβασης Α207 στο Μελίσσι”
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 90/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Έγκριση υλοτότμησης πεύκων στη οδό Καμέλιας στον οικισμό ΔΕΗ στο Μελίσσι>>
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <Έγκριση υλοτότμησης πεύκων στη οδό Καμέλιας στον οικισμό ΔΕΗ στο Μελίσσι>>
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Περί αιτήματος κ. Νικολόπουλου Γεωργίου για άδεια αντικατάστασης κουβουκλίου περιπτέρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 91/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Δέσμευση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Περί έγκρισης θέσης PARKING ΑΜΕΑ στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα:
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ του Σταύρου Σεφέρου στην Τοπική Κοινότητα Δενδρού>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: «Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ της κ.Αγγελικής Παναγιωτοπούλου στη ΤΚ. Συκέας”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 96/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <<Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ της κ.Μυλωνοπούλου Αικατερίνης στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 97/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ του κ.Αθανασίου Καψάλη στη ΤΚ. Δερβενίου”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 98/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: «Κοπή ευκαλύπτων επί της Π.Ε.Ο. Στη Τοπική Κοι ότητα Μελισσίου- διόρθωση απόφασης αριθμ.82/2015 της Επιτροπής Ποίτητας Ζωής.”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης