Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/5/2013

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 14:05

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :  

 1.  Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ.70/2013 «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα  Ευρωστίνης ».  
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης  του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου - Έγκριση μελέτης.
 3. Αίτημα για παραχώρηση τμήματος του Δενδροκομικού Σταθμού Ξυλοκάστρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για τη κατασκευή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου.
 4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκμετάλλευση λατομικού χώρου-δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Τ.Κ. Πιτσών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης .
 5. «Λύση  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξυλοκάστρου και της  σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων  Αναστασίας Λαγουδάκη και Γιώργου Β. Μπάρτζη που αφορά τη μελέτη με τίτλο : «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 6. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2013
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 8. Καθορισμός τελών  αιγιαλού και παραλίας.
 9. Έγκριση  έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Α’. τριμήνου  έτους 2013.
 10. Έγκριση πρόσληψης ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων  αναγκών με δίμηνη σύμβαση.
 11. Συνέχιση της λειτουργίας  του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 12. Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων δρόμων (Λακκούβες) Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (αριθμ.μελ.16/2013)0
 13. Διαγραφή από χρηματικό  κατάλογο πράξης αναλογισμού και ορθή επαναβεβαίωσή του.
 14. Αίτημα  για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 15. Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 16. Έγκριση αριθμ. 28/2013 απόφασης  Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 17. Έγκριση αριθμ. 35/2013 απόφασης  Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 18.  Έγκριση αριθμ. 17/2013 απόφασης  ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 19. Oρισμός  εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

    Διαβάστηκε 2700 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης