Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10/7/2013

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2013 13:20

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2013.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ στο Πρόγραμμα ΄΄Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ. Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 4. Καθορισμός χώρων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 5. Επιβολή τελών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 6. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου-Τροποποίηση αρ 271/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης-Τροποποίηση αρ 318/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Ερώτημα μείζονος μειοψηφίας για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα του ΠΕΥΚΙΑ Ξυλοκάστρου.
 9. Ενημέρωση-συζήτηση για την εξέλιξη της υπόθεσης και τυχόν Δικαστικών εξελίξεων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 10. Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου-Εντύπων-φακέλων και σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης H/Υ,FAX,CD & DVD Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 11. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ομάδες: α/ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, β/ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, γ/ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ).
 12. Αίτημα κ. Γύπα Μιχαήλ για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων & απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην ιδιοκτησία του εντός του οικισμού Καρυωτίκων στην Τ.Κ. Καρυάς.
 13. Αίτημα κ. Ψωϊνού Θεόδωρου-Βασιλείου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην ιδιοκτησία του εντός του οικισμού Καρυωτίκων στην Τ.Κ. Καρυάς.
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 17. Αίτημα κ. Τριανταφύλλου Κων/νου για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ΄΄ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GREEN VILLAGE΄΄ στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, ως εποχικής.
 18. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 19. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 20. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 21. Αίτημα για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 22. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.
 23. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ρεθίου.
 24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 26. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 27. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 28. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 29. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 30. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 31. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 32. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 33. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 35. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ.
 36. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. & ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ οικ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ-ΡΟΖΕΝΩΝ.
 37. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΗΝ Τ.Δ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ – ΡΟΖΕΝΩΝ.
 38. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΛΥΔΟΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΗΣ.
 39. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ) ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 40. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ.
 41. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΣΤΟΜΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

    Διαβάστηκε 2765 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης