Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 13/10/2014

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 08:15

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 19:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2015.
 2. Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση παραλιακής ζώνης Ξυλοκάστρου» και των σχεδιαζόμενων κινήσεων της Δημοτικής Αρχής (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 3. Έγκριση παραχώρησης ασθενοφόρου του Δήμου στην ΄΄ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.΄΄
 4. Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης.
 5. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συναλλαγές Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 6. Τροποποίηση αρ 188/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί ψήφισης κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής για Γαλάζιες Σημαίες.
 9. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11)
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 11. Ορισμός Επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 12. Ορισμός Επιτροπής διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 13. Ορισμός Επιτροπής για την εύρεση υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
 14. Σύσταση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 15. Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 16. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης σύμβασης.
 17. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο ΣΟΠΠ Π.Ε. Κορινθίας.
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις γενικές συνελεύσεις του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας.
 20. Έγκριση συμψηφισμού μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη θέση ΄΄Ποτάμι΄΄ τοπικής κοινότητας Λυκοποριάς κατόπιν δικαστικής απόφασης.
 21. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Αγροτική Παραγωγή-Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στον Άξονα Προτεραιότητας ΄΄02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής΄΄ του Ε.Π. ΄΄Ψηφιακή Σύγκλιση΄΄.
 22. Καθορισμός χώρων στις κοινότητες για προσωρινή εναπόθεση αδρανών υλικών.
 23. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 24. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες.
 25. Έγκριση αρ 100/2014 απόφασης νομικού προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄ περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2014.
 26. Έγκριση αρ 101/2014 απόφασης νομικού προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄ περί αποδοχής χορηγιών.
 27. Ορισμός Αντιδημάρχου για την παραλαβή από την Τράπεζα Ελλάδος επιταγών έργων.
 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας των προς οριοθέτηση οικισμών Άνω Πεταλούς της Τ.Κ. Δερβενίου και Στομίου.
 29. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών.
 30. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Λυκοποριάς.
 31. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Λυκοποριάς.
 32. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Καμαρίου.
 33. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Μελισσίου.
 34. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Συκέας.
 35. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 36. Ανάκληση αρ 427/2011  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης αρ ΚΗΥ 5106 αυτοκινήτου του Δήμου στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 37. Έγκριση παραχώρησης αρ ΚΗΙ 5502  αυτοκινήτου του Δήμου στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 38. Έγκριση παραχώρησης αρ ΚΡΡ 168 δικύκλου του Δήμου στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 39. Αίτημα κ. Καραγιάννη Κων/νου για χορήγηση άδειας πωλητού λαϊκής αγοράς ως  παραγωγού.
 40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 41. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 42. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 43. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
 44. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ».
 45. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΤΟΜΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΖΕΝΩΝ, ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ της Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 46. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ, ΣΥΚΙΑΣ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΠΙΤΣΩΝ, ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑΣ της Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 47. Έγκριση ΠΟΠ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΡΙΖΑΣ, ΡΕΘΙΟΥ, ΑΝΩ, ΜΕΣΑΙΑΣ & ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ της Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 48. Έγκριση ΠΟΠ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ 3».
 49. Έγκριση ΠΟΠ «ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ».
 50. Έγκριση ΠΟΠ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ».
 51. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

    Διαβάστηκε 4046 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης