Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/11/2014

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 08:54

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :  

 1. Αίτημα για παραχώρηση κτιρίου Αγροτικού Κτηνιατρείου Δερβενίου, στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προώθηση της διεκδίκησης του κτηρίου του Ειρηνοδικείου Δερβενίου, για χρήση του από το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (αίτημα ελάσσονος μειοψηφίας Συμπολιτείας Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου δράσης για τη δημοτική ενότητα Ευρωστίνης (αίτημα ελάσσονος μειοψηφίας Συμπολιτείας Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης).
 4. Συζήτηση για επέκταση βιολογικού καθαρισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στη Δ.Ε. Ευρωστίνης (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 5. Συζήτηση για διάνοιξη παρακαμπτηρίου οδού στο Δερβένι από το Δημαρχείο έως τον κόμβο της Νέας Εθνικής Οδού (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 6. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης πράξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) –ΜΕΤΡΑ: 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
 7. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης πράξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) –ΜΕΤΡΑ: 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ».
 8. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης πράξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) –ΜΕΤΡΑ: 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ –Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
 9. Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ».
 10. Αίτημα Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου για δέσμευση θέσεων στάθμευσης στην οδό Κ. Αδαμοπούλου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 11. Αίτημα Εθνικής Τράπεζας Ξυλοκάστρου για άδεια τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας καθώς και δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης στο κατάστημά της στην οδό Π. Τσαλδάρη 45 στο Ξυλόκαστρο.
 12. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 13. Έγκριση παράτασης της παραχώρησης του Ι.Χ.Μ.Ε. 122088 σαρώθρου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.
 14. Έγκριση αρ  1/2014 απόφασης Τ.Κ. Μελισσίου περί ονομασίας οδών.
 15. Περί ονομασίας οδού στην τοπική κοινότητα Στυλίων.
 16. Έγκριση αρ 111/2014 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 17. Έγκριση αρ 121/2014 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 18. Έγκριση αρ 122/2014 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί καθορισμού διδάκτρων δημοτικού ωδείου Ευρωστίνης.
 19. Έγκριση αρ 123/2014 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί καθορισμού εισφοράς μελών Κ.Α.Π.Η..
 20. Έγκριση αρ 124/2014 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί συμμετοχής μελών ΚΑΠΗ στις Φυσιοθεραπείες.
 21. Έγκριση αρ 125/2014 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί αποδοχής χορηγίας.΄
 22. Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
 23. Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014.
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού για «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΘ. 29, ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ».
 27. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού για δαπάνη απαλλοτρίωσης στην τοπική κοινότητα Καμαρίου.
 29. Τροποποίηση προϋπολογισμού για δαπάνη απαλλοτρίωσης στην τοπική κοινότητα Ζεμενού.
 30. Τροποποίηση προϋπολογισμού (Γενική).
 31. Έγκριση δαπάνης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου.
 32. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Ζεμενού.
 33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ της υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 35. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών και μεταφορών της υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 36. Έγκριση πρακτικού παραλαβής της υπηρεσίας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 37. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».΄
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 39. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ».
 40. Αίτημα κ. Καραγιάννη Κων/νου για χορήγηση άδειας πωλητού λαϊκής αγοράς ως παραγωγού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

    Διαβάστηκε 3208 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης