Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/10/2015

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015 14:25

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 & ΩΡΑ 20:30΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 

 1. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Αίτημα συνδημοτών σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
 3. Συζήτηση σε αίτημα της Τ.Κ.Συκέας με θέμα: Περί αγωγού (Α1) ομβρίων υδάτων της ΕΡΓΟΣΕ.
 4. Ψήφιση της λήξης εκκαθάρισης της  Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Α.Δ.Ε.) και αποδοχή των προϊόντων εκκαθάρισης βάση του Ν.3463/06 άρθρο 269 παρ.1.
 5. Περί αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου.
 6. Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 7. Ορισμός επιτροπής Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 8. Ανάκληση αρ 206/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 9. Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ).
 10. Έγκριση δημοπράτησης υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»  με αρ μελ 45/2015 που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013» του ΕΣΠΑ.
 11. Περί επιβολής τελών ταφής.
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης – Τροποποίηση προϋπολογισμού για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
 13. Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και των νομικών προσώπων του για το έτος 2016 και δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2016.
 14. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου - Ανάκληση αρ 224/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 15. Έγκριση αρ 103/2015 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2015.
 16. Έγκριση αρ 104/2015 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του.
 17. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες.  
 18. Ορισμός ορκωτού ελεγκτού  για τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου για τη διαχειριστική χρήση θέτους 2015.   
 19. Αίτημα κ. Ζαρουχλιώτη Πέτρου του Γεωργίου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στα πλαίσια μετατροπής δικαστικής ποινής.
 20. Αίτημα κ. Σταύρου Χρυσόστομου του Βασιλείου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στα πλαίσια μετατροπής δικαστικής ποινής.
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 22. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 23. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 24. Αίτημα κ. Παρασκευής Μπεσίρη για χορήγηση άδειας Λαϊκής Αγοράς.
 25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 26. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ

    Διαβάστηκε 2417 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης