Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28/07/2016

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016 13:49

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 & ΩΡΑ 21:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:    
       
1.    Ψήφισμα διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στα 40 παιδιά και 30 εργαζόμενους στο Σπίτι του «Χαμόγελου του παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο.
2.    Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/14.
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ως ελεύθερη ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA-TiSA και τη συμμετοχή του στα εθνικά και διεθνή δίκτυα αυτοδιοικητικών οργανισμών (αίτημα ελάσσονος μειοψηφίας «Συμπολιτεία»).
4.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φροντιστηρίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
5.    Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
6.    Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.
7.    Τροποποίηση-συμπλήρωση μελών αρ 127/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί ορισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής άρδευσης στην Τ.Κ. Μάννας.
8.    Έγκριση κοπής τριών (3) πεύκων στην οδό Καμελίας οικισμού Μελισσίου, για διαπλάτυνση διόδου, για προσωρινή εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής με προβλήματα υγείας.
9.    Έγκριση δημοπράτησης προμήθειας αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.
10.    Ενημέρωση σχετικά με επιστολές Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας.
11.    Επικαιροποίηση αρ 17/2016 μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»- Τροποποίηση προϋπολογισμού.
12.    Έγκριση δαπάνης μετακίνησης δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στις 8 και 9 Ιουλίου στη Μήλο.
13.    Έγκριση αρ 76/2016 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
14.    Έγκριση αρ 77/2016 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
15.    Περί ονομασίας πλατείας στην τοπική κοινότητα Ζεμενού.
16.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ».
17.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πράξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
18.    Τροποποίηση προϋπολογισμού
19.    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
20.    Αίτημα κ. Νταγιάντη Ιωάννη για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
21.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
22.    Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης 1 φωτιστικού σώματος  στον οικισμό ΄΄Καρυώτικα΄΄ Τ.Κ. Καρυάς.
23.    Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου BIΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1540 φορές