Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/05/2017

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 25 Μαϊου 2017 12:54

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2017 & ΩΡΑ 20:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»- Τροποποίηση προϋπολογισμού-Έγκριση εκτέλεσης του έργου.
 2. Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου (πόλης Ξυλοκάστρου) του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης -Αίτημα κ. Μπρακούλια Θεοφάνη (ελάσσονος μειοψηφίας).
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α΄τριμήνου έτους 2017.
 5. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 6. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου.
 7. Έγκριση χορήγησης άδειας στην Κα Μακρυγιάννη Ιωάννα, εκπαιδευόμενη ιατρό στην Ιατρική της Εργασίας, για εκπόνηση ερευνητικού πρωτόκολλου στο προσωπικό του Δήμου με θέμα «Μυοσκελετική καταπόνηση και επαγγελματική εξουθένωση ως παράγοντες απουσιασμού από την εργασία».
 8. Περί επιβολής τελών παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 9. Ορισμός συντελεστή οικοπέδων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
 10. Έγκριση δημοπράτησης μίσθωσης χώρου για στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 11. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 12. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κτιρίου της τοπικής κοινότητας Γελινιατίκων στο νομικό πρόσωπο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» για τη στέγαση των θεατρικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Ξυλόκαστρο.
 13. Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου Μάννας «Η ΠΗΓΗ» για παραχώρηση της χρήσης ισογείου αίθουσας του τοπικού καταστήματος Μάννας.
 14. Τροποποίηση  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής άρδευσης στην Τ.Κ. Μάννας, λόγω παραιτήσεων.
 15. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ζεμενού.
 16. Περί ονομασίας δημοτικής οδού στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 17. Έγκριση αρ 29/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 18. Έγκριση αρ 39/2017 απόφασης Δ.Σ.  νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 19. Έγκριση αρ 37/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης ισολογισμού απολογισμού έτους 2014.
 20. Έγκριση αρ 38/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης ισολογισμού απολογισμού έτους 2015.
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού (Γενική).
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας.
 23. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΖΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 27. Έγκριση εκτέλεσης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ Αρ μελ 59/2017.
 28. Αίτημα κ. Σταυρόπουλου Νικολάου, παραγωγού αγροτικών προϊόντων, για χορήγηση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Δερβενίου.
 29. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» της ΔΕΥΑΞΕ.
 30. Έγκριση αυτοδίκαιας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΟΡΔΗ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ πρώην Δήμου Ευρωστίνης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1419 φορές

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης