Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/1/2018

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 14:34

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 20:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Συζήτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από χιονοπτώσεις.
 2. Συζήτηση για τα προβλήματα που προέκυψαν από την τελευταία έντονη χιονόπτωση στο ορεινό δίκτυο του Δήμου (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ».
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ».
 5. Εναρμόνιση κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών με τις διατάξεις του ν. 4497/17.
 6. Καθορισμός ημερομηνίας κλήρωσης δικαιούχων πωλητών εμποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου Βλασίου στο Ξυλόκαστρο – Ορισμός χώρου εμποροπανήγυρης και συγκρότηση επιτροπής.
 7. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.
 8. Περί κλαδέματος δένδρων στον Πευκιά Ξυλοκάστρου.
 9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
 10. Απευθείας μίσθωση χώρου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για τη στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.
 11. Περί δημοσιοποίησης ανακοίνωσης Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά :φάκελο εξαίρεσης για τα τεχνικά έργα προστασίας ακτής στην περιοχή Δερβενίου, στο πλαίσιο της εργολαβίας με τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών από διαβρώσεις της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στη θέση Δερβένι», που βρίσκεται στην Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 12. Αίτημα Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκοποριάς για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Λυκοποριάς για τη στέγαση των γραφείων του.
 13. Περί ονομασίας δημοτικής οδού στην τοπική κοινότητα Καμαρίου.
 14. Ανάκληση αρ 121/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης αίθουσας κτιρίου της τοπικής κοινότητας Γελινιάτικων στο νομικό πρόσωπο ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ για τη στέγαση των θεατρικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Ξυλόκαστρο.  
 15. Έγκριση αρ 151/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2017.
 16. Έγκριση αρ 155/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 17. Έγκριση αρ 157/2017 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 18. Έγκριση αρ 133/2017 απόφασης  νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 19. Τροποποίηση – συμπλήρωση αρ 238/17 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking.
 20. Αίτημα κ. Παλαιολογοπούλου Βασιλικής για αντικατάστασή της από μέλος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 21. Αίτημα Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας για χρηματική επιχορήγηση.
 22. Ορισμός μέλους για τη συμμετοχή σε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.).
 23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ Τ.Κ ΠΙΤΣΩΝ».
 24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε Ευρωστίνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1407 φορές