Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/3/2018 Ώρα 20:00

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 14:49

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 20:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Τιμητική διάκριση στον κ. Ματθαιόπουλο Βασίλειο, Αντιστράτηγο – Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος, για την προσφορά του στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στην κατάσβεση των πυρκαγιών.
 2. Τιμητική διάκριση στην κ. Κωνσταντακοπούλου Χριστίνα για τη δωρεά της στο Δήμο ενός ασθενοφόρου στη μνήμη Νικολάου και  Βάνας Ρουσσινού.
 3. Έγκριση αρ 76/2017 μελέτης για το έργο ΄΄Καθαίρεση και αποκατάσταση στην προτέρα κατάσταση, της ημιτελούς τριγωνικής νησίδας στη θέση ΄΄ΚΟΥΣΤΑ΄΄  λόγω μεγάλης επικινδυνότητας.
 4. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 5. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄τριμήνου 2017 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 7. Περί αιτήματος συλλόγων για λήψη μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδικής γέφυρας Σύθα και πλησίον αυτής (οδός Κ. Τσαλδάρη –Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών) στο Ξυλόκαστρο.
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Τουριστικού Περιπτέρου Δερβενίου-Νομιμοποίηση κληρονόμων.
 9. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.
 10. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 11. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην τοπική κοινότητα Γελινιάτικων.
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό την επανασύνδεση των καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 13. Έγκριση συνδρομής του Δήμου στις συνδρομητικές υπηρεσίες «Ηλεκτρονικό αρχείο νόμων και αποφάσεων» του κόμβου: www.taxheaven.gr.
 14. Έγκριση χρήσης web banking σε όλους τους λογαριασμούς του Δήμου.
 15. Έγκριση επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για προμήθεια εξαρτημάτων κεντρικής θέρμανσης Νηπιαγωγείου Ροζενών.
 16. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 17. Έγκριση αρ 11/2018 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΣΛΗΣ» περί τροποποίησης  προϋπολογισμού.
 18. Έγκριση αρ 19/2018 απόφασης Δ.Σ. νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης  προϋπολογισμού.
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1428 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης