Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/4/2018

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 12:35

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 20:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Περί αιτήματος μείζονος μειοψηφίας για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
  • α/ Ασυνέπεια του Δήμου στην υποχρέωση να καταθέσει τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια του κάθε οικισμού κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
  • β/ Ενημέρωση για ενέργειες του Δήμου και λήψη απόφασης για μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τις μέδουσες ή τσούχτρες στον Κορινθιακό Κόλπο.
  • γ/  Ενημέρωση και λήψη απόφασης  για ενέργειες Δήμου για αναγκαία και άμεσε αντιμετώπιση του φαινομένου έντονης διάβρωσης παράκτιας ζώνης του Δήμου.
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»-Άξονας προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» για χρηματοδότηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
 4. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης από Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων- Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 7. Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου ΄΄ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ΄΄.
 8. Τροποποίηση όρων χρήσης και λειτουργίας δημοτικού θεάτρου ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ΄΄.
 9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 3/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόκαιρων αναγκών.
 10. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με 3/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 11. Περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στο ρυμοτομικό σχέδιο Λυγιάς.
 12. Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 13. Έγκριση αρ 15/2018 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί τροποποίησης  εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ).
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού για προμήθεια μηχανημάτων.
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού για απόδοση ημερήσιου τέλους λαϊκής.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για συμμόρφωση στο νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ έργου ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016΄΄.
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016΄΄.
 20. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ)΄΄.
 21. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ΄΄.
 22. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ΄΄.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1735 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης