Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/12/2018 Ώρα 20:00

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 14:33

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση απόφασης Δ.Σ.νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί ψήφισης προϋπολογισμού και             Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ.έτους 2019.
 2. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ.έτους 2019.
 3. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.   περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2017- απολογισμού οικ.έτους 2017.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της Πράξης : "Επανάχρηση-Αξιοποίηση αποθηκών Α.Σ.Ο. στο Ξυλόκαστρο" - ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου.
 5. Αποδοχή απόφασης ένταξης από το Πράσινο Ταμείο , τροποποίηση προϋπολογισμού, αποδοχή των όρων χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) και ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την  "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ" (αρ. μελ.140/2017).
 6. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2019.
 7. Έγκριση απόφασης αρ. 125/2018 του νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ” περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 8. Αίτημα για διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
 9. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου της ελιάς για το έτος 2019.
 10. Aίτηση κ.Σταματόπουλου Βλασίου για χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου.
 11. Aίτηση κ.Δημόπουλου Χρήστου για χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου.
 12. Επιστροφή7γ- απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ2984 και πυροσβεστικού-βυτιοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 2388, στο Δήμο Αθηναίων.
 13. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών άρθρου 221 Ν.4412/2016.
 14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων του Δήμου.
 15. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων-κινητών Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης άρθρου 7 Π.Δ.270/81.
 16. Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 17. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ" (αρ. μελ.121/2018).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 2ου λογαριασμού της Υπηρεσίας Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακύκλωσης.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

    Διαβάστηκε 626 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης