Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/4/2019 Ώρα 21:30

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 13:31

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 21:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. «Ψήφισμα συμπαράστασης για την παρέμβαση κατά της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30-10-2018 (Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού)»
 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ- ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)» - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
 3. ‘Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για χρηματοδότηση.
 4. ‘Έγκριση μελέτης και έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ευρωστίνης- Ροζενών» προϋπολογισμού:181.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 6. Αποδοχή ποσού για Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής. (πλημμύρα 29-9-2018).
 7. Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019.
 8. Έγκριση της αριθμ. 25/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018»
 9. Έγκριση της αριθμ. 20/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί « ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019»
 10. Έγκριση της αριθμ. 17/2019 απόφασης της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περί «απολογισμού οικ. έτους 2017».
 11. Έγκριση της αριθμ. 14/2019 απόφασης της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περί «απολογισμού οικ. έτους 2017».
 12. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2018.
 13. Έγκριση της αριθμ. 13/2019 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε περί «παράταση προθεσμίας της σύμβασης του έργου: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Μελισσίου στη θέση Δεξαμενή της Τ.Κ. Θροφαρίου»
 14. Έγκριση της αριθμ. 17/2019 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε περί «παράταση προθεσμίας της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 15. Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Συκιάς περί διοργάνωσης ανθοκομικής έκθεσης»
 16. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού .
 17. Αίτημα του κ. ΤΑΛΕΛΛΗ ΜΙΧΑΛΗ για μείωση μισθώματος του δημοτικού καταστήματος «ΡΟΥΒΕΡΑ».
 18. Λήψη απόφασης για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
 19. Έγκριση για τη διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2019-2020».
 20. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .
 21. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων.
 22. «Περί συμμετοχής του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης στην πρόταση που υποβάλλει ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με τίτλο “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ” και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της ΠΕ Κορινθίας στο πλαίσιο της πρότασης».
 23. Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 24. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Σοφιανών για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Σοφιανών.
 25. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Θροφαρίου για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Σοφιανών.
 26. Αίτημα κ. Τυρλή Κων/νου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 27. Αίτημα κ. Δημόπουλου Χρήστου για άδεια παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
 28. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»
 29. Γενική τροποποίηση προϋπολογισμού υπηρεσιών-έργων-προμηθειών.
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων υπηρεσιών.
 31. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ έτους 2018- Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 32. Έγκριση παράτασης του έργου ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ αριθμ. μελ. 25/2018.
 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταχώρηση του Δήμου σε ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

    Διαβάστηκε 655 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης