Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 6/12/2010

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2010 11:27

Καλείστε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  Ξυλοκάστρου  την  Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου  2010 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  (Ν.Δ.Κ.Κ) με  θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Αποδοχή ένταξης του υποέργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο Ε.Π Πελοποννήσου 2000-2006.
 2. ΄Εγκριση υποβολής πρακτικού επιτροπής ΕΚΠ-ΟΤΑ  σχετικά με το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», στο ΥΠ. ΕΣ.
 3. ΄Εγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 4. ΄Εγκριση δημοπράτησης προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2011.
 5. ΄Εγκριση δημοπράτησης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2011.
 6. ΄Εγκριση δημοπράτησης προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος (γάλα δικαιούχων εργαζομένων) έτους 2011.
 7. Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1/31-12-2010.
 8. Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της ΔΗΚΕΞ για τη χρήση 1-1/31-12-2010.
 9. ΄Εγκριση συμμετοχής στη δαπάνη της ΔΕΗ για μετατόπιση στύλου στο Τ.Δ  Κ.Λουτρού.
 10. ΄Εγκριση συμμετοχής στη δαπάνη της ΔΕΗ για μετατόπιση στύλου στο Τ.Δ Θροφαρίου.
 11. ΄Εγκριση συμμετοχής στη δαπάνη της ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση ακινήτου στο Τ.Δ Ρεθίου.
 12. Αποδοχή επιχορήγησης για μερική απασχόληση.
 13. Αποδοχή επιχορήγησης για μισθοδοσία προσωπικού Κ.Ε.Π.
 14. Αποδοχή επιχορήγησης για Σχολικές επιτροπές.
 15. Αίτημα του Οικολογικού-Πολιτιστικού Συλλόγου για οικ/κή ενίσχυση.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 18. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 20. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 21. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 22. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 23. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 26. ΄Εγκριση της με αριθ. 12/10 απόφασης του Κ.Α.Π.Η.
 27. ΄Εγκριση της με αριθ. 6/10 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ.
 28. ΄Εγκριση της με αριθ. 13/2010 απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 29. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΙΤΣΩΝ» με αριθ. μελ. 29/10.
 30. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤ0ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», με αριθ. μελ. 33/10.
 31. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (πεζοδρόμια) ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ», με αριθ. μελ. 40/10.
 32. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», με αριθ. μελ. 35/10.
 33. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ της εργασίας «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (Σύθας) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ—ΤΜΗΜΑ 3».
 35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ».
 36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (βόρειο τμήμα) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ PARKING ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
 38. ΄Εγκριση Π.Ο.Π του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΙΙ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

    Διαβάστηκε 2795 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης