Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/5/2012

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 18 Μαϊου 2012 13:25

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ  2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :    1. Συζήτηση - ενημέρωση για την αναθεώρηση σχεδίου πόλης Τ.Κ. Λυγιάς.
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 226 ΔΡΑΣΗ 1  του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
 3. Υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης : «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΙΩΤΙΚΑ Τ.Κ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 5.  Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2012-2013.
 6. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας-εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην τοπική κοινότητα Στομίου.
 7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».
 8. Ορισμός  Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 9. Ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για την πορεία του ενταχθέντος στο ΕΣΠΑ έργου Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Ξυλοκάστρου έως Δερβένι(αίτημα μειοψηφίας).
 10. Ενημέρωση ανταλλαγή απόψεων και λήψη αναγκαίων αποφάσεων για το καίριο πρόβλημα εξασφάλισης μεγάλης οικονομικής συμμετοχής εξ ιδίων πόρων που συνεπάγεται η εκτέλεση των εν λόγω  σπουδαίων και χρήσιμων έργων (αίτημα μειοψηφίας).
 11. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού α΄τριμήνου 2012.
 12. Καθορισμός τέλους αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων.
 13. Λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου τις ημέρες Σαββάτου και αργίες.
 14. Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την στάθμευση οχημάτων στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.
 15. Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 17. ΄Εγκριση εξόφλησης υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)του Δήμου, από αδιάθετα υπόλοιπα ΣΑΤΑ.
 18. Απευθείας ανάθεση γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων – φακέλων & & σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών Η/Υ-FAX, CD & DVD”.
 19. Αναγνώριση οδών ως δημοτικών εντός οικισμού Άνω Λουτρού στην Τ.Κ. Κ. Λουτρού.
 20. Έγκριση δημοπράτησης καταστήματος στην Τ.Κ. Γελινιατίκων.
 21. Τροποποίηση αρ 286/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 22. Τροποποίηση αρ 351/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.  
 23. Αίτημα κ. Άγγελου Πάγκαλου.
 24. Έγκριση συμμετοχής στη δαπάνη της ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην τοπική κοινότητα Συκιάς.
 25. Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση αλλοδαπών.
 26. Αίτημα Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας για επιχορήγηση.
 27. Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου για επιχορήγηση.
 28. Αίτημα Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ για επιχορήγηση.
 29. Αίτημα Μουσικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου «Ο ΑΥΛΟΣ»  για επιχορήγηση.
 30. Αίτημα Ζωοφιλικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου για επιχορήγηση.
 31. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου  Πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο.
 32. Επόπτης Λαϊκής Αγοράς Β εξαμήνου.
 33. Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 34. Έγκριση αρ   35/2012  απόφασης Δημοτικού Νομικού Προσώπου (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)
 35. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής.
 36. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής.
 37. Αποδοχή επιχορήγησης για Σχολικές Επιτροπές.
 38. ΄Εγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 39. ΄Εγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 40. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 41. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 42. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 43. Έγκριση δημοπράτησης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 44.  Έγκριση δημοπράτησης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»- τροποποίηση πρ/σμού.
 45. Αποδοχή επιχορήγησης-τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧ0ΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΩΝ).
 46. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού  οδικού δικτύου Δ.Ε. Ευρωστίνης».
 47. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού  οδικού δικτύου Δ.Ε Ξυλοκάστρου».
 48. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 49. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 50. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 51. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 52. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ».
 53. Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 54. Έγκριση 2ουΑ.Π.  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» αρ μελ 265/08.
 55. Έγκριση Α.Π.Ε. έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ» αρ μελ 46/2011.
 56. Έγκριση Α.Π.Ε.  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΡΙΖΑΣ, ΡΕΘΙΟΥ, ΑΝΩ, ΜΕΣΑΙΑ & ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ της Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» αρ. μελ 31/11.
 57. Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ, ΣΥΚΙΑΣ, ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΠΙΤΣΩΝ, ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑΣ της Δ.Ε. ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ» αρ. μελ. 32/11.
 58. Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΤΟΜΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΖΕΝΩΝ, ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ της Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» αρ μελ 33/11.
 59. Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ, ΘΑΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ αρ μελ 37/11.
 60. Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ, ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ της Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» αρ μελ 38/11.
 61. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΤΣΩΝ – Α. ΠΙΤΣΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΙΤΣΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 62. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 63. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ – ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
 64. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) αρ μελ 34/09.
 65. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ».
 66. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ-2Η ΦΑΣΗ».
 67. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.     

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

    Διαβάστηκε 22717 φορές

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης