Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                           

Ξυλόκαστρο 06 Μαρτίου 2014                                

Αριθμ.Πρωτ.  3798

 

                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Προς τους κ.κ.

 • Δήμαρχο
 • Δημοτικούς Συμβούλους
 • Πρόεδρο Δ.Κ.Ξυλοκάστρου
 • Προέδρους Tοπικών Κοινοτήτων
 • Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
 • Προέδρους   Τοπικών Συμβουλίων Νέων

 

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2012.

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΜΕΝΟΥΝΟΣ

 

                                        

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                

Ανακοινώνεται ότι στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου (Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου), την Παρασκευή 21-3-2014 και ώρα 20.00΄  θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για τα έτη 2011-2012, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.  

Καλούμε όλους τους κατοίκους και τους φορείς του Δήμου να παρευρίσκονται σε αυτή την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

               

                              ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ        

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο, Δημοτικούς Συμβούλους, Πρόεδρο Δ.Κ. Ξυλ/στρου, Προέδρους Τ.Κ., Εκπροσώπους Τ.Κ., Προέδρους Τ.Σ. Νέων

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Αίτημα συμβουλίου Τ.Κ. Συκέας περί ηλεκτροφωτισμού παραλίας Τοπικής Κοινότητας Συκέας.
 2. Αίτημα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Στομίου περί επιστροφής χώρου του που είχε παραχωρηθεί στην Κοινότητα Στομίου.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του Υπουργείου Εσωτερικών –Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
 4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».
 5. Ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης της προμήθειας τροφίμων.
 6. Αναπλήρωση μέλους του ΔΣ στη ΔΕΥΑΞΕ, κατόπιν παραίτησης
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν παραίτησης.
 8. Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ στη ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ κατόπιν παραίτησης
 9. Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κατόπιν παραίτησης.
 10. Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κατόπιν παραίτησης.
 11. Αναπλήρωση μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» κατόπιν παραίτησης.
 12. Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής της οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό υπ αρ 32 «ΔΕΡΒΕΝΙ-ΡΟΖΕΝΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ-ΤΑΡΣΟΣ-ΣΤΕΝΟ» με τον οικισμό Άνω Αιγιαλό.
 13. Έγκριση αριθμ.4/2014 απόφασης ΔΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 18. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
 19. Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών.
 20. Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής για την επισκευή, συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 21. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.
 22. Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ, άρθρου 28.
 24. Ορισμός εποπτών Λαϊκών Αγορών του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο έτους 2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΜΕΝΟΥΝΟΣ

 

                                      

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα : 

1.    Αίτημα κ. Σελιανίτη Θεοφάνη για χορήγηση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου και δενδροφύτευσης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Χελυδορέου.
2.    Γνωμάτευση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης για το σχολικό έτος 2014-15.
3.    Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου– Ανάκληση απόφασης παραχώρησης-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
4.    Έγκριση παράτασης  μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Ρουβέρα.
5.    Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
6.    Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
7.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Γ΄τριμήνου έτους 2013.
8.    Αίτημα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου δημοτικού σχολείου Ξυλοκάστρου για πρόσληψη σχολικού τροχονόμου, συντήρηση-βελτίωση διάβασης πεζών.
9.    Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της πράξης ΄΄Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου.
10.    Έγκριση υποβολής αιτήματος στο πρόγραμμα΄΄ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ΄΄-Ορισμός επιτροπής.
11.    Αποδοχή επιχορήγησης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.
12.    Αίτηση – Παραίτηση κ. Γιαννοπούλου Ιωάννας από μέλος Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄.
13.    Έγκριση αρ 87/2013 απόφαση Δημοτικού Νομικού Προσώπου ΄΄ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ΄΄.
14.    Έγκριση αρ 35/2013 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί κατάρτισης και ψήφισης οικονομικών καταστάσεων έτους 2012.
15.    Έγκριση αρ 36/2013 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
16.    Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
17.    Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
18.    Απευθείας ανάθεση Ομάδας Α΄αρ μελ 23/2013 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ – FAX, CD & DVD.
19.    Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επί ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών στην κ. Μαρία Καμπόλη στην Τ.Κ. Πιτσών.
20.    Περί ονομασίας δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Εβροστίνης- Ροζενών.
21.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2011.
22.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2012.
23.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2011.
24.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2012.
25.    Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
26.    Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
27.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
28.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
29.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
30.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
31.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
32.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
33.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
34.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
35.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
36.    Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
37.    Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : (υποέργο :ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)»
38.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
39.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
40.    Υποκατάσταση Αναδόχου για το έργο:» ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ  ΤΔ Ν.ΒΡΟΥΣΟΥΛΕΣ – ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 & ΩΡΑ 20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:


1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης έτους 2014.   
              

                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης
 στο παρακάτω θέμα:


1.    Έγκριση  προϋπολογισμού του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» του  
            Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης έτους 2014.   
              

                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                     
                                                       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:  

1.Έγκριση δημοπράτησης υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με  αριθμό μελέτης 26/2013 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 10

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης