Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ. 1/12/2011

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011 11:35

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 

  • Προγραμματισμός  εκδήλωσης : Θεατρική παράσταση «Η θαυμαστή Μπαλωματού» ψήφιση σχετικής πίστωσης.
  • Ψήφιση πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Πλην κτιρίων έργων)(ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)»
  • Ψήφιση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε»
  • Ψήφιση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
  • Περί αιτήσεων  κ.κ. Σπηλιώτη Παναγιώτη και Πλιακά Παναγιώτη σχετικά  με τα τροφεία παιδικού Σταθμού Ξυλοκάστρου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


    Διαβάστηκε 1760 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης