Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011 10:49

Προς τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.

   Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 14.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 
 
1.    Ψήφιση πίστωσης  για ΄΄Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΑΝΑΔΗΞΕ ΄΄
2.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΄΄
3.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Προμήθεια λοιπού υλικού ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.΄΄ (Εποπτικό υλικό )
4.    Ψήφιση προϋπολογισμού για ΄΄ Προμήθεια εντύπων φακέλων και αναλωσίμων υλικών Η/Υ ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε΄΄
5.    Ψήφιση πίστωσης  για ΄΄ Προμήθεια αναψυκτικών ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε. ΄΄
6.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα, απολύμανση ΝΠΔΔ  ΄΄
7.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων  (Πλην κτιρίων έργων)(ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)΄΄
8.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την ΄΄ Οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε ΄΄


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1650 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης