Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ. 9/04/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Σάββατο, 07 Απριλίου 2012 11:48

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012  και ώρα 15.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

  1. Περί υποβολής αίτησης –πρότασης  για την υλοποίηση προγράμματος  άθλησης για όλους για την  περίοδο 2012-2013.
  2. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων, φακέλων, σφραγίδων.  
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012.
  4. Προγραμματισμός εκδήλωσης προς τιμήν  του Αργύρη Χιόνη.
  5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 2014 φορές