Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 10/05/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Δευτέρα, 07 Μαϊου 2012 08:29

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2012 και ώρα 14.00΄  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα :

  1. Αίτηση Αθλητικού Ομίλου Σκοποβολής «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ» για ανανέωση της άδειας παραχώρησης αίθουσας του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου.
  2. Διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : «Προληπτικός - Προσυμβατικός – Κατασταλτικός Έλεγχος. Δημόσιο Λογιστικό – Σύννομη διενέργεια δαπανών ΝΠΔΔ» .
  3. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου)
  4. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
  5. Συζήτηση και Αποφάσεις για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 26441 φορές