Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 20/06/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012 09:34

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  20 ΙΟΥΝΙΟΥ   2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

  1. Ψήφιση πίστωσης για την Απεντόμωση   πατώματος κλειστού  Γυμναστηρίου Δερβενίου.
  2. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Πλην κτιρίων έργων )».
  3. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια αναμνηστικών ειδών για το Ν.Π.Δ.Δ.
  4. Ψήφιση πίστωσης για «΄Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων »
  5. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης στο Δερβένι.
  6. Προγραμματισμός  συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης στο Ξυλόκαστρο.
  7. Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Ιούλιο.
  8. Προγραμματισμός εκδηλώσεων Ν.Π.Δ.Δ.  για το μήνα  Ιούλιο και Αύγουστο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 2611 φορές