Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 18/07/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 09:15

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στην έκτακτη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 & 5 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο  παρακάτω θέμα :

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.  του έτους  2012.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί συντρέχουν λόγοι προθεσμιών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 2046 φορές