Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 9/10/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 13:19

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί
την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα :

  1. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»
  2. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
  3. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
  4. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
  5. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό Εξοπλισμό»
  6. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- Βράβευση επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  7. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1563 φορές