Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 26/10/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 00:00

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί
ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2012  και ώρα 14.00΄
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

  1. Ψήφιση πίστωσης για  «προμήθεια εντύπων  φακέλων σφραγίδων »
  2. Ψήφιση πίστωσης για  «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»
  3. Ψήφιση πίστωσης για  «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
  4. Ψήφιση πίστωσης  για «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια»
  5. Προγραμματισμός εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ της Γιώγιας Σιώκου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1277 φορές