Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 29/11/2012

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 13:39

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί:
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ   21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    2012  και ώρα 14.00΄
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

 1. Δέσμευση πίστωσης για την « Προμήθεια τροφίμων»
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης
 3. Προγραμματισμός εκδήλωσης  «Μαθητική συναυλία δημοτικού ωδείου» στο Δερβένι
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης  για την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  «Μάνα  Μητέρα Μαμά»
 5. Προγραμματισμός εκδήλωσης «αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό»
 6. Αποδοχή ποσού από το εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης
 7. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»
 8. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης»
 9. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης»
 10. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».
 11. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού».
 12. Ψήφιση πίστωσης για « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1555 φορές