Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 9/4/2013

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 11:05

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την  ΤΡΙΤΗ   9  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013   και ώρα  15.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1.    Eγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
2.    Προγραμματισμός εκδήλωσης αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα θεάτρου.
3.    Προγραμματισμός λογοτεχνικής εκδήλωσης μνήμης για τον Αργύρη Χιόνη.
4.    Αίτημα «Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών επαρχίας Φαρσάλων»  για φιλοξενία χορευτικού τμήματός  του στην καλοκαιρινή χορευτική εκδήλωση του  Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1793 φορές