Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 29/4/2013

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 14:03

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΔΕΥΤΕΡΑ   29  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013   και ώρα 14.00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

  1. Eγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ»
  2. Ψήφιση πίστωση για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  3. Ψήφιση πίστωσης για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην κτιρίων έργων)
  4. Προγραμματισμός εκδήλωσης ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού
  6.  Αίτημα θεατρικής ομάδας  δημοτικής ενότητας Ευρωστίνης «Πειραματιστές»  που αφορά την ένταξής της  στο Νομικό Πρόσωπο.
  7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικ. καταστάσεων οικ. έτους 2012 του  ΝΠΔΔ
  8. Υποβολή αίτησης στην ανοιχτή πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος ΄΄Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι΄΄ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1540 φορές