Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 31/03/2016 Ώρα 13:45

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 12:47

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 13.45΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι 2016
  2. Αντικατάσταση μέλους από την επιτροπή παραλαβή προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2016 (άρθρο 67&1 και 28/80)
  3. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»
  4. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
  5. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων»
  6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης Η/Υ Φωτοτυπικών και fax cd –dvd»
  7. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τοπικά συγκροτήματα στο Ξυλόκαστρο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

    Διαβάστηκε 674 φορές

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης