Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τακτικά Μέλη

 • ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΧΩΛΕΣΗ-ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 • ΓΚΑΙΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 • ΦΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη

 • ΚΛΕΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ