Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τακτικά Μέλη

1.Μαστέλλου –Βασιλάκη Γεωργία (Γιόλα) του Δημητρίου  
2.Κάσσιος Δημήτριος του Γεωργίου
3.Δούρης Σωτήριος του Παναγιώτη
4.Κολοτούρος Λάμπρος του Αθανασίου

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Μενούνου Αγγελική (Ελίνα) του Νικολάου
2. Καλύβας Παναγιώτης του Νικολάου
3. Λυμπερόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου
4. Δημόπουλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους