Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 058/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων και αγροτικών δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 059/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων και αγροτικών δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2013 ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΞΠ-ΑΝ6

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού μισθώσεων κ.λ.π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2013 ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΞΠ-Ρ7Ζ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού εργασιών - υπηρεσιών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΞΠ-ΩΞΡ

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχυ δικαιολογητικών συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΞΠ-ΩΞΡ

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχυ δικαιολογητικών συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 149/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.07.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 151/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΠ-ΚΦ9

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς εταιρειών στο διαγωνισμό "Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 153/2013 ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩΞΠ-ΑΑΦ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Περί ανάκλησης της 147/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 157/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞΠ-ΒΟΨ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 157/2013 απόφασης της Ο.Ε.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 157/2013 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΞΠ-ΒΣ0

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Περί ανάκλησης της αριθ. 151/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 163/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 166/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞΠ-Π1Φ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί ένστασης στο διαγωνισμό του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και έγκριση πρακτικών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 167/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞΠ-6ΑΧ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο Επισκευή ασφαλτοστρωμένων δημοτικών δρόμων (λακκούβες) Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 168/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο Επισκευή ασφαλτοστρωμένων δημοτικών δρόμων (λακκούβες) Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης