Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 215/2013 ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΞΠ-ΘΜΖ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας έργου Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση ΟΠΔ Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 223 ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΞΠ-6ΘΘ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Αποδοχή δωρεάς οχήματος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 223/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΞΠ-6ΘΘ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Αποδοχή δωρεάς οχήματος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 229/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΩΞΠ-ΛΕΔ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 230/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 233/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.10.13
 • Θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 26/2013 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» του ΕΣΠΑ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 235/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΨΩΞΠ-8Υ8

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας έργου Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών Δρόμων (Λακκούβες) Δήμου Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 235/2013 (Ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩΞΠ-ΥΥΧ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας έργου Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών Δρόμων (Λακκούβες) Δήμου Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 236/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΞΠ-ΡΤ6

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Θαλερού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 237/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΞΠ-5ΡΧ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Αποφασίστηκε: Απευθείας ανάθεση έργου Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Θαλερού

Αριθμός Απόφασης 242/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 243/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Λήψη απόφασης για πρόσκληση εταιρείας SPACE HELLAS A.E. για υποβολή φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αποφασίστηκε: Ο

Αριθμός Απόφασης 244/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΞΠ-ΦΤΒ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 245/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΞΠ-027

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Προμήθεια και Εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης