Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 246/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 249/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΞΠ-ΓΡΩ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης στη Θέση Κόντη της Τ.Κ. Καλλιθέας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 249/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΞΠ-ΓΡΩ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Κόντη της Τ.Κ. Καλλιθέας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 250/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης στη θέση Κόντη της Τ.Κ. Καλλιθέας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 251/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΞΠ-Ψ7Ι

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση δημοπρασίας έργου Βιοκλιματικη Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόληςη του Ξυλοκαστρου (από Κούστα έως Ρουβέρα)
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 252/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 253/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΞΠ-7ΚΒ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας έγου Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Ξυλ/στρου - Ευρωστίνης και λήψη απόφασης περί επανάληψης αυτής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 263/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών προμήθειας γραφικής ύλης κ.λ.π.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 268/2013 ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩΞΠ-Φ68

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης έργου Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Πιτσών, Συκιάς και Δερβενίου και στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 269/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου "Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Πιτσών, Συκιάς και Δερβενίου και στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 270/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 271/2013 ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΞΠ-Ξ17

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 272/2012

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης υπηρεσίας Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 272/2013 ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΞΠ-ΡΩΚ

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 277/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης